Skip to Content

     Dnes telekomunikace je jednou z nejrychleji vyvíjecích oblastí technologického pokroku. Ale není to překvapující, protože tyto technologie se umožňují lidem rychle vyměňovat informace i když jsou ve velkých vzdálenostech od sebe. V dnešním světě schopnost rychle přenášet obrovské objemy dat na velké vzdálenosti je aktuální jako nikdy. Bez takových počítačových telekomunikaci jako internet a mobilní spojení mnoho lidí si dnes prostě nemůže představit svůj život a kariéru. Tyto informační technologie mohou výrazně zvýšit efektivitu libovolné práci. Bezplatná a rychlá výměna informací je dnes velmi důležitá pro všechny.
     Telekomunikační trh se neustále mění, a jeho změny jsou mnohem rychleji než v jiných odvětvích trhu. A skoro všechny tyto odchylky vyžadují nové přístupy k práci s informacemi. Dnes malá sada kompaktních elektronických zařízení, která vejde na jeden stůl, může nahradit obrovskou kancelář s desítkami zaměstnanců. Situace s mobilními telefony jen potvrzuje platnost této předpovědi.by Dr. Radut